Aktuellt från lantbrukskansliet v.17, stödinfo video och markkartering

Hej!

Nu finns vårens Stödinfo-video och presentationerna publicerade på Landsbygd.fi: https://maaseutu.fi/sv/jordbrukare/material-och-inspelningar-av-varens-stodinfon-finns-nu-tillgangliga/

Frågor och svar från Stödinfo-tillfällena finns här: https://www.narpes.fi/arbete-naringsliv-och-turism/landsbygdsservice/material-fran-infotillfallen/

Markkarteringar

Kom ihåg att det är lite olika krav inom miljöersättningen och villkorligheten.

Villkorlighetens krav är sådana som alla odlare bör uppfylla.
Medan kraven inom miljöersättningen är till för de som förbundit sig till miljöförbindelsen.

Villkorlighetens krav: HELT NYTT!

Markkartering krävs på alla skiften som gödslas (skiften under 0,5 ha behöver inget eget prov, använd tabellvärden (N = organogen jord, P = fosforklass hög (6)) eller använd grannskiftets prov).

En markkartering är i kraft 10 år, men det senaste tillgängliga provet ska beaktas.

Observera att även skiften som INTE är ersättningsdugliga måste ha giltig markkartering!

Miljöersättningen krav: ÄNDRATS från ifjol!

Markkartering krävs på alla skiften som FÅR gödslas oberoende om man gödslar eller inte (skiften under 0,5 ha behöver inget eget prov, använd tabellvärden (N = organogen jord, P = fosforklass hög (6)) eller använd grannskiftets prov).

Det betyder att det löns att kontrollera om det finns en giltig markkarteringen på skiften där ni har haft t.ex. mångfaldsväxter (viltåker) och skyddszoner.

En markkartering är i kraft 5 år.

I årets Kom-ihåg lista, finns det mer om markkarteringar, t.ex. vad som gäller för nya skiften som du börjar odla i år och annat nyttigt, läs mer på länken: https://www.narpes.fi/arbete-naringsliv-och-turism/landsbygdsservice/material-fran-infotillfallen/

Mvh.

Närpes stad, landsbygdsförvaltningen
(samarbetsområde för Närpes, Kristinestad, Malax, Korsnäs, Kaskö)