Beslut om undantag för byggande

Beslut om undantag för byggande

Stadsstyrelsen beslöt 24.1.2017 om undantagslov för byggande enligt följande: