Sjukskötare

Sjukskötare

Sjukskötare

Sjukskötare, Fridahemmet

Vård- och omsorgsnämnden i Närpes lediganslår ett vikariat som sjukskötare på Fridahemmet för tiden 28.2.2017-11.4.2018. Vikariatet tillträds enligt överenskommelse.

Behörighetskrav: sjukskötare enligt lag 559/1994. För arbetet krävs tillräcklig arbetserfarenhet från yrkesområdet samt lämplighet för uppgiften. Lönen enligt AKTA.

Sjukskötaren på Fridahemmet har en viktig roll inom det medicinska området och ska bl.a. fungera som infektions- och medicinansvarig på enheten. Som sjukskötare deltar man också i planering och utveckling av vården. På Fridahemmet arbetar man utifrån ett aktiverande arbetssätt och arbetsuppgifterna kräver goda samarbetsförmågor och ett genuint intresse att jobba med äldre.

Ansökningshandlingar riktas till www.kuntarekry.fi senast 2.3.2017

Närmare uppgifter ges av avdelningsskötare Ann-Britt Wideroos tel. 040-6746015 ann.britt.wideroos [at] narpes.fi